Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 736 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7735 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(11)1%(5)0%(1)1%(4)1%(11)2%(18)3%(24)7%(54)14%(101)17%(122)52%(384) 
 8,6714 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(12)1%(6)1%(6)1%(6)1%(8)4%(32)3%(21)6%(44)14%(101)19%(134)48%(344) 
 8,2717 Undervisningen var godt planlagt2%(12)1%(8)3%(22)1%(6)2%(12)6%(40)5%(33)8%(54)13%(96)18%(129)43%(305) 
 8,8734 Læreren var god til at forklare2%(15)1%(4)0%(2)1%(4)1%(5)3%(19)4%(26)6%(45)10%(72)20%(146)54%(396) 
 8,7717 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(16)1%(7)0%(3)1%(8)1%(6)2%(17)2%(16)7%(52)9%(66)21%(148)53%(378) 
 6,2733 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?13%(94)2%(16)3%(20)1%(5)3%(24)17%(123)11%(81)9%(65)11%(83)11%(80)19%(142) 
 7,7133 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(9)2%(2)3%(4)1%(1)2%(2)8%(10)3%(4)9%(12)11%(14)8%(11)48%(64) 
 8,0615 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(45)1%(6)1%(7)1%(6)1%(6)8%(48)3%(16)5%(31)11%(67)9%(57)53%(326) 
 6,2609 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)19%(114)2%(14)1%(7)2%(10)1%(9)14%(85)5%(28)5%(32)11%(69)12%(71)28%(170) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.