Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 2813 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,72799 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(36)1%(23)1%(18)1%(28)1%(37)5%(139)3%(82)5%(135)11%(317)14%(388)57%(1596) 
 8,62759 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(34)1%(25)1%(23)1%(34)2%(51)4%(124)4%(124)5%(137)13%(347)14%(397)53%(1463) 
 8,02727 Undervisningen var godt planlagt2%(43)2%(60)1%(40)2%(61)4%(105)7%(181)6%(158)6%(171)12%(314)15%(417)43%(1177) 
 8,92780 Læreren var god til at forklare1%(29)1%(24)1%(27)1%(21)2%(43)4%(100)3%(70)4%(122)9%(256)14%(381)61%(1707) 
 8,72743 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(37)1%(27)1%(27)1%(24)2%(50)4%(108)3%(92)4%(123)10%(261)15%(417)57%(1577) 
 7,22752 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(204)2%(42)2%(47)2%(52)2%(46)14%(387)5%(135)10%(266)13%(367)11%(293)33%(913) 
 7,9851 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(47)2%(15)2%(18)1%(5)1%(8)9%(77)4%(38)6%(53)10%(82)8%(67)52%(441) 
 7,32187 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(261)1%(28)2%(35)2%(52)1%(25)11%(243)3%(68)5%(119)8%(169)7%(145)48%(1042) 
 6,82170 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)15%(323)2%(46)2%(52)2%(36)1%(30)11%(236)3%(72)6%(122)9%(200)8%(171)41%(882) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.