Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Østjylland
 799 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2799 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(6)0%(1)0%(2)0%(3)1%(6)2%(14)1%(11)5%(43)8%(64)18%(141)64%(508) 
 9,1796 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(7)0%(2)0%(3)0%(3)1%(6)2%(13)2%(12)7%(56)8%(63)21%(171)58%(460) 
 9,0794 Undervisningen var godt planlagt1%(11)0%(2)0%(2)1%(7)1%(5)2%(13)3%(22)4%(32)11%(85)21%(165)57%(450) 
 9,3799 Læreren var god til at forklare1%(5)0%(1)0%(1)0%(3)1%(4)2%(12)1%(9)4%(28)7%(57)17%(138)68%(541) 
 9,3798 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)0%(1)0%(2)0%(3)1%(4)1%(11)1%(8)3%(26)9%(68)18%(142)66%(528) 
 9,2793 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(3)0%(2)0%(0)0%(1)0%(2)3%(23)2%(18)3%(23)10%(81)17%(132)64%(508) 
 6,417 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)18%(3)0%(0)6%(1)0%(0)0%(0)12%(2)6%(1)6%(1)12%(2)18%(3)24%(4) 
 9,4777 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(7)0%(2)0%(1)0%(2)0%(2)3%(22)1%(7)2%(16)5%(40)8%(66)79%(612) 
 8,4773 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(14)0%(1)1%(6)1%(7)1%(6)10%(75)4%(28)6%(47)13%(103)13%(97)50%(389) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.