Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Den jydske haandværkerskole
 1088 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019, 2. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 1087 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(2)0%(3)1%(8)1%(14)1%(10)2%(27)3%(28)6%(65)18%(194)24%(258)44%(478) 
 8,6 1082 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(2)0%(2)1%(14)1%(15)1%(15)2%(23)3%(36)7%(76)19%(209)23%(246)41%(444) 
 8,5 1076 Undervisningen var godt planlagt 0%(5)1%(10)1%(14)1%(14)1%(12)3%(32)4%(44)8%(90)16%(168)23%(243)41%(444) 
 8,9 1083 Læreren var god til at forklare 0%(4)0%(5)0%(5)0%(5)1%(8)2%(22)2%(23)7%(73)16%(176)24%(259)46%(503) 
 8,7 1073 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(5)0%(5)0%(5)1%(13)1%(8)2%(23)2%(25)6%(69)19%(205)22%(239)44%(476) 
 8,2 1075 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(9)0%(5)1%(6)1%(11)1%(8)9%(96)4%(41)9%(100)22%(234)18%(198)34%(367) 
 6,8 28 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 11%(3)0%(0)4%(1)4%(1)0%(0)18%(5)4%(1)7%(2)18%(5)4%(1)32%(9) 
 8,4 1013 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(29)0%(3)1%(10)1%(9)1%(8)8%(82)3%(27)6%(65)12%(119)15%(156)50%(505) 
 8,0 1004 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(43)0%(0)1%(9)1%(10)2%(18)10%(104)3%(33)7%(69)15%(152)14%(145)42%(421) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.