Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 3130 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,83111 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(59)1%(28)0%(11)1%(21)1%(27)2%(56)2%(59)5%(164)13%(396)21%(654)53%(1636) 
 8,73087 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(57)1%(22)1%(28)1%(21)1%(36)2%(58)2%(70)6%(170)13%(402)21%(636)51%(1587) 
 8,63077 Undervisningen var godt planlagt2%(59)1%(32)1%(17)1%(39)1%(38)2%(74)3%(95)7%(208)12%(379)20%(610)50%(1526) 
 9,13085 Læreren var god til at forklare2%(56)0%(15)1%(17)0%(8)1%(25)1%(31)2%(62)4%(129)8%(261)19%(581)62%(1900) 
 8,93101 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(53)0%(15)1%(19)1%(16)1%(25)1%(35)2%(68)5%(169)10%(318)20%(618)57%(1765) 
 8,53111 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(18)1%(23)1%(19)1%(23)1%(27)8%(238)3%(92)8%(244)17%(519)16%(483)46%(1425) 
 6,674 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?12%(9)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)20%(15)12%(9)8%(6)12%(9)8%(6)26%(19) 
 9,13044 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(16)0%(9)0%(14)0%(11)1%(17)4%(109)2%(48)4%(114)10%(295)16%(494)63%(1917) 
 8,03039 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(101)1%(35)1%(33)1%(34)1%(31)9%(275)4%(117)7%(200)16%(499)18%(553)38%(1161) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.