Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
 7181 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 7133 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(132)1%(73)1%(48)1%(50)1%(86)5%(360)3%(222)7%(473)14%(995)17%(1220)49%(3474) 
 8,4 7023 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(133)1%(99)1%(71)1%(79)2%(122)5%(326)4%(291)7%(466)14%(1017)17%(1194)46%(3225) 
 8,2 6968 Undervisningen var godt planlagt 2%(170)2%(106)1%(90)2%(116)2%(155)5%(357)5%(323)6%(446)14%(946)17%(1169)44%(3090) 
 8,8 7138 Læreren var god til at forklare 2%(148)1%(64)1%(52)1%(50)1%(71)2%(163)2%(158)5%(342)11%(810)17%(1231)57%(4049) 
 8,7 7052 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(138)1%(61)1%(52)1%(87)1%(79)3%(208)3%(211)5%(376)13%(895)18%(1283)52%(3662) 
 6,7 7113 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7%(467)1%(88)2%(162)2%(112)2%(166)23%(1645)7%(477)10%(741)15%(1084)9%(628)22%(1543) 
 8,3 1688 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(60)1%(11)1%(9)1%(9)1%(22)10%(161)3%(47)6%(99)14%(229)14%(237)48%(804) 
 7,8 5871 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(347)1%(51)1%(59)2%(99)1%(77)11%(624)4%(229)7%(383)12%(698)9%(509)48%(2795) 
 6,4 5818 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 14%(823)2%(114)2%(138)2%(141)3%(155)16%(935)4%(246)7%(417)11%(624)8%(494)30%(1731) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.