Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 1806 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,31801 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(56)1%(14)1%(21)1%(13)2%(30)4%(75)4%(72)7%(131)15%(266)20%(361)42%(762) 
 8,31790 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(59)1%(14)2%(32)1%(25)1%(19)4%(64)4%(65)7%(130)15%(264)19%(346)43%(772) 
 8,41772 Undervisningen var godt planlagt3%(50)1%(21)1%(24)1%(16)1%(21)4%(66)3%(53)8%(142)11%(201)21%(377)45%(801) 
 8,71803 Læreren var god til at forklare3%(53)1%(12)1%(18)1%(13)0%(5)3%(49)2%(41)5%(89)10%(188)19%(341)55%(994) 
 8,61791 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(51)1%(11)1%(13)1%(21)1%(12)3%(55)3%(59)7%(131)11%(193)18%(319)52%(926) 
 8,11796 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(37)1%(14)1%(15)1%(11)2%(28)8%(140)5%(88)10%(171)18%(325)17%(305)37%(662) 
 6,0159 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)8%(12)3%(4)4%(7)4%(7)1%(1)26%(41)9%(14)13%(20)14%(23)6%(9)13%(21) 
 8,91669 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(10)0%(8)1%(11)0%(6)1%(15)4%(74)3%(49)6%(97)10%(164)14%(235)60%(1000) 
 7,91658 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(21)1%(22)2%(25)2%(25)1%(22)11%(183)5%(90)9%(147)16%(267)16%(264)36%(592) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.