Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 412 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4409 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(8)2%(8)0%(2)3%(12)1%(4)4%(15)3%(13)4%(17)16%(66)18%(74)46%(190) 
 8,0398 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(6)2%(7)3%(12)2%(9)3%(12)6%(22)7%(27)7%(27)12%(46)17%(67)41%(163) 
 8,2397 Undervisningen var godt planlagt1%(5)1%(4)4%(14)2%(8)2%(6)4%(17)4%(14)10%(41)11%(42)22%(89)40%(157) 
 8,8408 Læreren var god til at forklare2%(7)2%(8)0%(1)1%(4)0%(2)1%(4)4%(17)5%(19)9%(36)18%(72)58%(238) 
 8,6405 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(7)2%(10)0%(2)1%(4)0%(2)2%(10)6%(24)2%(8)11%(43)20%(82)53%(213) 
 8,6402 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(5)0%(0)1%(3)1%(6)1%(3)6%(25)2%(9)6%(24)17%(67)20%(79)45%(181) 
 8,741 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)12%(5)0%(0)17%(7)10%(4)2%(1)59%(24) 
 9,1377 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(1)0%(1)1%(4)0%(0)4%(15)2%(9)5%(17)9%(33)14%(51)65%(246) 
 8,1374 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(7)2%(6)1%(3)1%(5)2%(7)9%(32)4%(15)8%(29)16%(61)16%(59)40%(150) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.