Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 1489 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,01476 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(42)1%(21)1%(11)1%(8)2%(24)10%(143)4%(57)7%(100)18%(262)20%(302)34%(506) 
 7,91467 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(41)2%(36)1%(22)1%(12)3%(41)7%(102)4%(56)9%(126)18%(264)17%(255)35%(512) 
 7,91459 Undervisningen var godt planlagt3%(42)2%(24)2%(22)2%(22)2%(35)7%(103)4%(60)8%(118)17%(245)20%(290)34%(498) 
 8,41477 Læreren var god til at forklare2%(34)1%(14)1%(8)2%(33)2%(28)4%(63)3%(44)8%(111)13%(193)19%(287)45%(662) 
 8,21452 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(33)1%(17)1%(17)2%(25)3%(41)5%(67)3%(46)7%(103)16%(228)20%(291)40%(584) 
 7,51463 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(47)1%(9)2%(30)1%(16)2%(26)15%(215)7%(99)10%(153)14%(209)14%(204)31%(455) 
 7,4300 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(15)1%(2)0%(1)1%(4)2%(5)22%(65)2%(7)5%(16)17%(51)16%(47)29%(87) 
 8,01201 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(38)0%(6)1%(13)1%(10)2%(20)8%(97)5%(56)9%(105)17%(203)17%(199)38%(454) 
 7,01194 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(70)1%(14)2%(19)3%(32)3%(32)15%(176)7%(84)10%(125)18%(216)13%(152)23%(274) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.