Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 2264 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,32250 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(75)1%(24)2%(34)1%(31)2%(46)3%(78)3%(69)5%(122)13%(298)17%(393)48%(1080) 
 8,32216 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(63)1%(31)1%(29)2%(38)2%(42)4%(84)4%(98)6%(137)13%(280)18%(398)46%(1016) 
 8,12199 Undervisningen var godt planlagt3%(60)2%(41)2%(50)2%(39)2%(42)4%(85)4%(95)8%(165)14%(316)17%(364)43%(942) 
 8,32235 Læreren var god til at forklare3%(64)2%(41)2%(35)2%(41)2%(40)2%(55)3%(67)7%(150)11%(257)17%(371)50%(1114) 
 8,22208 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(67)2%(34)1%(30)2%(39)2%(46)4%(86)3%(77)7%(160)13%(288)16%(354)47%(1027) 
 7,02229 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(120)1%(21)3%(66)2%(53)2%(38)19%(417)6%(123)11%(250)15%(342)9%(198)27%(601) 
 6,9260 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(16)2%(5)2%(5)1%(2)1%(2)24%(63)7%(19)8%(22)13%(33)6%(16)30%(77) 
 8,12086 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(70)1%(15)1%(20)1%(23)1%(11)12%(246)4%(90)6%(122)11%(237)13%(273)47%(979) 
 7,52074 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(100)1%(30)2%(39)1%(26)2%(49)14%(288)5%(94)8%(157)12%(250)13%(263)38%(778) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.