Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 413 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9409 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(5)1%(6)2%(9)3%(12)7%(28)5%(22)11%(44)17%(71)17%(70)34%(138) 
 7,6402 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(8)1%(6)3%(11)4%(15)3%(14)7%(27)5%(22)11%(45)14%(55)20%(79)30%(120) 
 7,4400 Undervisningen var godt planlagt2%(7)2%(6)3%(13)6%(22)5%(19)7%(29)5%(21)12%(47)12%(50)19%(76)28%(110) 
 8,4410 Læreren var god til at forklare2%(7)0%(2)1%(5)2%(8)3%(11)4%(15)3%(13)9%(36)13%(54)16%(66)47%(193) 
 8,2407 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(8)1%(3)1%(5)2%(10)3%(12)3%(12)4%(17)10%(41)13%(54)16%(67)44%(178) 
 7,3410 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(16)1%(6)1%(6)0%(1)2%(9)17%(70)8%(33)11%(46)15%(63)12%(51)27%(109) 
 7,36 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)17%(1)0%(0)0%(0)17%(1)17%(1)17%(1)0%(0)33%(2) 
 8,4403 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(6)0%(1)1%(4)1%(5)2%(7)7%(29)4%(17)8%(31)15%(60)14%(58)46%(185) 
 6,7397 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(26)2%(6)3%(12)3%(12)3%(12)17%(66)7%(26)10%(40)15%(61)13%(50)22%(86) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.