Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 1373 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 1367 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(13)1%(13)1%(11)1%(11)1%(19)5%(63)4%(50)8%(116)18%(250)22%(294)39%(527) 
 8,3 1361 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(12)1%(9)2%(26)1%(20)2%(30)4%(53)5%(65)8%(114)16%(220)22%(302)37%(510) 
 8,2 1346 Undervisningen var godt planlagt 1%(15)1%(17)1%(17)2%(23)2%(32)4%(59)5%(66)10%(130)14%(194)21%(276)38%(517) 
 8,6 1356 Læreren var god til at forklare 1%(8)1%(13)1%(12)1%(10)2%(28)3%(47)3%(39)8%(104)13%(179)20%(270)48%(646) 
 8,5 1350 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(8)1%(14)1%(14)1%(14)2%(23)4%(58)4%(48)9%(120)15%(204)21%(284)42%(563) 
 6,2 1353 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7%(101)1%(18)3%(38)4%(48)3%(38)24%(321)8%(108)13%(176)15%(199)9%(121)14%(185) 
 6,5 238 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 7%(16)0%(1)1%(2)5%(12)3%(8)25%(59)5%(13)9%(22)13%(32)12%(29)18%(44) 
 7,3 1141 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(67)1%(13)3%(37)1%(14)1%(15)17%(190)4%(44)8%(88)13%(146)10%(119)36%(408) 
 6,4 1076 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 11%(122)2%(25)4%(48)1%(15)3%(32)18%(190)5%(55)8%(87)12%(128)11%(113)24%(261) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.