Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 295 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4295 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(8)1%(4)0%(1)1%(3)1%(2)3%(10)4%(13)6%(18)12%(35)27%(79)41%(122) 
 8,4293 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(8)1%(3)1%(4)1%(3)1%(2)2%(7)4%(11)5%(16)15%(44)25%(72)42%(123) 
 8,4293 Undervisningen var godt planlagt2%(7)1%(3)2%(7)1%(2)1%(2)2%(7)4%(11)7%(21)14%(40)22%(64)44%(129) 
 8,8294 Læreren var god til at forklare2%(6)2%(5)2%(7)1%(4)1%(2)1%(2)2%(7)3%(8)8%(24)18%(52)60%(177) 
 8,6288 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(5)1%(4)2%(6)1%(4)2%(7)1%(2)2%(5)5%(13)11%(31)20%(58)53%(153) 
 8,0293 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(8)2%(5)2%(5)1%(2)2%(5)7%(21)5%(14)7%(20)20%(58)14%(41)39%(114) 
 8,01 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(1)0%(0)0 
 8,8287 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(5)2%(5)2%(6)0%(0)1%(4)4%(11)1%(2)4%(11)9%(25)10%(29)66%(189) 
 7,7286 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(11)2%(6)2%(6)1%(3)1%(3)12%(33)2%(5)9%(25)17%(49)14%(41)36%(104) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.