Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 248 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5248 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(5)1%(3)0%(1)1%(3)1%(2)3%(7)4%(11)6%(14)11%(28)27%(67)43%(107) 
 8,6247 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(6)1%(2)1%(3)1%(3)0%(1)2%(5)4%(9)4%(9)15%(36)26%(63)45%(110) 
 8,5247 Undervisningen var godt planlagt2%(6)1%(2)2%(6)1%(2)1%(2)2%(5)3%(7)6%(15)13%(33)22%(55)46%(114) 
 8,8247 Læreren var god til at forklare2%(6)1%(3)3%(7)1%(3)1%(2)1%(2)2%(6)2%(6)8%(19)17%(41)62%(152) 
 8,7243 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(5)1%(2)2%(6)1%(3)2%(5)1%(2)2%(5)4%(10)9%(23)20%(49)55%(133) 
 8,0246 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(6)2%(5)2%(4)1%(2)2%(4)8%(19)4%(10)7%(17)17%(43)15%(37)40%(99) 
 8,8243 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(3)2%(5)2%(5)0%(0)2%(4)5%(11)1%(2)5%(11)9%(21)9%(23)65%(158) 
 7,8242 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(8)2%(5)2%(5)1%(3)1%(2)12%(28)2%(4)10%(24)17%(42)14%(34)36%(87) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.