Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 113 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9113 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(4)0%(0)31%(35)32%(36)34%(38) 
 8,8113 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(6)2%(2)4%(5)21%(24)27%(31)40%(45) 
 9,2111 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(4)3%(3)15%(17)32%(35)47%(52) 
 9,6113 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(7)30%(34)64%(72) 
 9,4113 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)17%(19)30%(34)53%(60) 
 7,9113 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(9)7%(8)17%(19)27%(30)20%(23)19%(22) 
 8,4107 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)2%(2)0%(0)0%(0)2%(2)4%(4)3%(3)9%(10)26%(28)19%(20)36%(38) 
 5,8107 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(14)2%(2)0%(0)4%(4)7%(8)9%(10)7%(7)27%(29)19%(20)10%(11)2%(2) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.