Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 753 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 750 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(18)1%(11)1%(4)1%(5)2%(12)4%(33)4%(28)7%(49)13%(100)17%(130)48%(360) 
 8,3 731 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(16)2%(16)1%(5)1%(6)2%(13)3%(25)6%(47)9%(63)11%(78)16%(119)47%(343) 
 8,0 730 Undervisningen var godt planlagt 3%(21)2%(12)2%(13)2%(16)2%(14)7%(48)5%(36)6%(47)12%(87)17%(124)43%(312) 
 8,3 739 Læreren var god til at forklare 4%(30)1%(9)1%(6)1%(6)3%(19)4%(26)3%(23)6%(47)11%(82)16%(120)50%(371) 
 8,1 730 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(21)3%(19)1%(5)2%(14)4%(27)5%(33)4%(27)6%(41)13%(94)16%(114)46%(335) 
 6,7 729 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(37)3%(20)1%(8)4%(30)3%(23)23%(171)6%(43)9%(67)12%(87)10%(71)24%(172) 
 5,7 81 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 19%(15)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)36%(29)7%(6)2%(2)4%(3)2%(2)27%(22) 
 8,1 707 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(24)1%(8)1%(9)1%(4)2%(14)11%(76)3%(21)7%(51)12%(84)12%(88)46%(328) 
 7,3 699 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(29)1%(6)4%(26)2%(15)3%(23)15%(105)5%(32)9%(64)11%(77)11%(75)35%(247) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.