Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 623 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 620 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(18)1%(8)1%(4)0%(2)2%(12)4%(26)3%(18)4%(25)15%(90)16%(101)51%(316) 
 8,3 601 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(16)2%(13)1%(5)0%(3)2%(13)4%(22)5%(32)6%(39)12%(72)14%(86)50%(300) 
 7,9 600 Undervisningen var godt planlagt 3%(18)2%(12)2%(13)2%(13)2%(13)8%(48)5%(32)5%(31)12%(71)17%(102)41%(247) 
 8,2 613 Læreren var god til at forklare 4%(27)1%(9)1%(6)1%(6)3%(16)4%(25)3%(20)6%(38)10%(64)16%(100)49%(302) 
 8,0 604 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(21)3%(16)1%(5)2%(11)4%(23)5%(31)3%(21)5%(30)12%(75)16%(95)46%(276) 
 6,6 599 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(31)3%(20)1%(8)5%(27)3%(19)23%(138)5%(28)9%(55)11%(67)9%(52)26%(154) 
 6,5 58 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 7%(4)0%(0)0%(0)3%(2)0%(0)43%(25)3%(2)3%(2)5%(3)3%(2)31%(18) 
 8,1 577 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 4%(24)1%(8)1%(5)1%(4)2%(9)11%(66)1%(8)5%(31)11%(63)12%(72)50%(287) 
 7,4 573 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 5%(28)1%(6)3%(19)2%(13)3%(15)15%(88)2%(10)8%(44)11%(64)10%(59)40%(227) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.