Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 197 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0187 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(3)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(4)4%(7)4%(7)14%(27)12%(22)62%(116) 
 8,9186 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(2)0%(0)0%(0)2%(4)2%(3)3%(6)6%(11)12%(23)13%(25)59%(110) 
 8,8186 Undervisningen var godt planlagt1%(2)1%(2)0%(0)0%(0)1%(1)3%(6)7%(13)5%(10)13%(25)10%(19)58%(108) 
 9,1184 Læreren var god til at forklare2%(3)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)2%(4)2%(3)7%(12)8%(14)17%(31)63%(116) 
 9,0184 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(3)1%(1)1%(1)1%(1)1%(2)1%(2)2%(3)3%(6)11%(21)15%(28)63%(116) 
 7,1187 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(7)1%(1)3%(5)2%(3)3%(6)19%(35)6%(12)14%(27)14%(27)9%(17)25%(47) 
 7,934 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)24%(8)6%(2)6%(2)3%(1)15%(5)44%(15) 
 8,7160 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(4)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)7%(11)4%(7)6%(9)12%(20)9%(14)59%(94) 
 8,1160 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(8)1%(2)1%(1)0%(0)1%(1)8%(12)5%(8)9%(15)15%(24)5%(8)51%(81) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.