Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 363 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4362 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)2%(7)1%(3)0%(0)1%(5)3%(10)3%(10)8%(28)29%(105)17%(62)36%(129) 
 8,0362 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)2%(7)1%(3)0%(1)2%(9)6%(20)4%(14)14%(49)23%(82)19%(68)29%(106) 
 7,4357 Undervisningen var godt planlagt1%(5)2%(7)2%(7)1%(5)3%(12)10%(34)12%(43)11%(39)17%(62)17%(60)23%(83) 
 8,4362 Læreren var god til at forklare1%(3)2%(7)0%(1)1%(2)0%(1)6%(21)4%(14)8%(28)20%(72)24%(86)35%(127) 
 8,2359 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(2)2%(8)1%(2)0%(0)0%(0)5%(18)8%(30)13%(46)18%(63)20%(72)33%(118) 
 7,3361 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(10)1%(5)2%(7)1%(3)4%(13)14%(51)6%(21)13%(48)19%(67)16%(57)22%(79) 
 6,857 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)11%(6)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)26%(15)9%(5)9%(5)11%(6)0%(0)35%(20) 
 8,2321 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(3)1%(2)3%(10)0%(0)1%(4)9%(28)6%(18)7%(23)13%(42)15%(47)45%(144) 
 7,0312 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(23)2%(7)4%(11)1%(4)3%(8)10%(30)6%(19)10%(30)20%(62)14%(45)23%(73) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.