Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 332 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4332 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(7)2%(8)0%(0)2%(6)0%(1)3%(11)3%(10)6%(21)15%(49)21%(71)45%(148) 
 8,3328 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(5)3%(10)1%(4)1%(3)1%(2)5%(15)4%(14)6%(19)13%(44)23%(75)42%(137) 
 8,4327 Undervisningen var godt planlagt2%(7)2%(6)2%(6)2%(6)1%(2)3%(10)4%(12)4%(14)13%(43)19%(63)48%(158) 
 8,5330 Læreren var god til at forklare3%(10)2%(7)2%(7)2%(6)2%(7)1%(3)2%(7)5%(16)8%(26)13%(44)60%(197) 
 8,4325 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(9)2%(6)3%(9)3%(10)2%(6)1%(3)2%(5)5%(15)11%(35)15%(50)54%(177) 
 8,5329 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(8)1%(2)0%(0)1%(4)1%(2)6%(19)2%(8)7%(22)16%(54)17%(56)47%(154) 
 6,239 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)18%(7)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)18%(7)0%(0)13%(5)21%(8)8%(3)21%(8) 
 9,0304 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(4)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)4%(11)3%(8)6%(17)12%(36)15%(47)59%(179) 
 8,0301 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(9)0%(0)0%(1)1%(2)1%(3)12%(36)5%(16)7%(20)18%(53)21%(63)33%(98) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.