Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 137 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6137 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(1)7%(9)9%(13)27%(37)21%(29)34%(46) 
 9,0137 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(3)2%(3)7%(9)19%(26)23%(32)47%(64) 
 9,0137 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)1%(1)3%(4)3%(4)23%(32)14%(19)53%(73) 
 9,5137 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(7)9%(12)14%(19)72%(99) 
 9,4137 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(8)13%(18)21%(29)60%(82) 
 7,9137 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)2%(3)1%(1)0%(0)9%(12)7%(9)15%(21)26%(36)18%(25)22%(30) 
 9,1137 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(5)2%(3)5%(7)20%(27)12%(17)57%(78) 
 6,8133 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?5%(7)4%(5)2%(2)2%(2)3%(4)17%(23)6%(8)8%(10)23%(30)13%(17)19%(25) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.