Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 4531 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 4517 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(92)1%(58)1%(41)0%(16)1%(61)5%(227)4%(186)9%(390)18%(811)20%(889)39%(1746) 
 8,3 4467 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(77)2%(75)1%(56)1%(24)1%(65)4%(188)4%(200)9%(393)18%(786)19%(848)39%(1755) 
 8,2 4440 Undervisningen var godt planlagt 1%(64)2%(80)2%(71)1%(48)1%(61)5%(227)5%(229)8%(344)15%(683)20%(895)39%(1738) 
 8,6 4499 Læreren var god til at forklare 1%(67)2%(74)1%(41)1%(51)1%(37)3%(140)2%(102)7%(320)14%(633)20%(880)48%(2154) 
 8,3 4455 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(73)2%(89)1%(33)1%(64)2%(76)4%(179)3%(154)8%(343)15%(666)20%(897)42%(1881) 
 7,2 4451 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(153)2%(68)1%(65)2%(79)2%(84)16%(720)7%(310)12%(512)20%(871)13%(597)22%(992) 
 7,1 696 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(18)4%(25)1%(7)1%(8)2%(14)18%(124)5%(37)19%(134)12%(85)12%(84)23%(160) 
 8,2 3825 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(98)1%(56)1%(27)1%(41)2%(62)9%(328)3%(132)8%(296)13%(511)17%(635)43%(1639) 
 7,1 3787 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(239)1%(50)3%(115)2%(57)2%(90)14%(536)5%(196)10%(390)16%(603)13%(480)27%(1031) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.