Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1363 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 1363 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(20)3%(46)0%(3)1%(12)1%(17)5%(73)4%(54)8%(105)17%(225)20%(271)39%(537) 
 8,3 1343 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(15)1%(13)2%(28)1%(8)0%(6)6%(81)4%(52)10%(133)16%(215)19%(255)40%(537) 
 8,1 1341 Undervisningen var godt planlagt 2%(24)4%(48)1%(11)1%(17)1%(19)4%(55)6%(77)8%(111)16%(216)19%(253)38%(510) 
 8,6 1353 Læreren var god til at forklare 3%(35)1%(19)0%(2)1%(7)1%(16)2%(30)2%(33)6%(83)14%(195)24%(323)45%(610) 
 8,4 1339 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(35)1%(11)1%(7)1%(14)1%(12)5%(64)3%(43)7%(100)15%(203)23%(312)40%(538) 
 6,9 1351 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(62)1%(13)2%(28)2%(22)2%(29)22%(293)6%(87)13%(173)18%(238)11%(146)19%(260) 
 7,1 378 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 3%(11)1%(5)0%(1)5%(18)0%(0)21%(78)6%(23)16%(60)18%(69)4%(17)25%(96) 
 8,1 1023 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 4%(37)1%(7)1%(9)0%(5)1%(12)11%(115)4%(37)6%(59)14%(143)12%(122)47%(477) 
 6,5 1009 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 12%(122)2%(22)3%(33)2%(20)3%(33)13%(131)4%(41)9%(86)15%(148)10%(99)27%(274) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.