Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1343 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 1343 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(19)3%(46)0%(3)1%(12)1%(17)5%(73)4%(53)8%(101)16%(220)20%(268)40%(531) 
 8,3 1323 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(15)1%(12)2%(28)1%(8)0%(6)6%(81)4%(51)10%(131)16%(209)19%(249)40%(533) 
 8,1 1321 Undervisningen var godt planlagt 2%(24)4%(48)1%(11)1%(17)1%(19)4%(54)6%(77)8%(104)16%(211)19%(249)38%(507) 
 8,6 1334 Læreren var god til at forklare 3%(35)1%(18)0%(2)1%(7)1%(16)2%(30)2%(33)6%(83)14%(191)24%(316)45%(603) 
 8,4 1320 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(35)1%(10)1%(7)1%(14)1%(12)5%(64)3%(43)8%(99)15%(198)23%(305)40%(533) 
 6,8 1331 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(61)1%(13)2%(28)2%(22)2%(28)22%(292)7%(87)13%(172)18%(234)11%(140)19%(254) 
 7,1 378 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(11)1%(5)0%(1)5%(18)0%(0)21%(78)6%(23)16%(60)18%(69)4%(17)25%(96) 
 8,1 1004 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(37)1%(7)1%(9)0%(5)1%(12)11%(115)4%(37)6%(59)14%(140)11%(115)47%(468) 
 6,5 991 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 12%(122)2%(22)3%(33)2%(20)3%(33)13%(131)4%(41)9%(85)14%(142)9%(92)27%(270) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.