Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 487 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7 480 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(7)0%(2)1%(3)1%(3)1%(5)2%(8)3%(13)9%(45)15%(73)18%(84)49%(237) 
 8,5 475 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(5)1%(6)2%(8)1%(4)1%(3)4%(20)3%(15)7%(32)13%(63)21%(99)46%(220) 
 8,3 469 Undervisningen var godt planlagt 1%(6)2%(10)2%(9)1%(5)1%(5)4%(18)5%(23)8%(37)14%(65)18%(83)44%(208) 
 8,7 477 Læreren var god til at forklare 1%(4)1%(5)1%(4)1%(6)1%(4)3%(15)5%(23)5%(26)14%(68)16%(78)51%(244) 
 8,5 471 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(3)1%(3)1%(7)1%(7)2%(10)3%(12)5%(22)8%(40)14%(64)17%(80)47%(223) 
 6,7 475 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(15)1%(3)3%(15)5%(26)3%(16)20%(95)7%(35)12%(55)17%(79)7%(35)21%(101) 
 7,2 89 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 1%(1)0%(0)2%(2)3%(3)3%(3)19%(17)7%(6)13%(12)19%(17)9%(8)22%(20) 
 8,3 395 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 2%(6)1%(3)1%(3)1%(3)1%(2)11%(42)4%(16)9%(37)13%(51)11%(45)47%(187) 
 7,6 388 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 5%(18)1%(3)2%(8)1%(4)1%(5)13%(52)6%(24)6%(25)15%(60)9%(36)39%(153) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.