Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 234 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2233 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(5)2%(4)2%(4)0%(1)2%(5)6%(15)3%(6)6%(14)16%(37)16%(38)45%(104) 
 7,7232 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(5)2%(5)3%(6)2%(4)3%(6)8%(19)3%(8)9%(20)16%(37)26%(60)27%(62) 
 7,9231 Undervisningen var godt planlagt3%(6)3%(6)2%(4)3%(6)2%(4)6%(14)4%(10)5%(11)16%(38)26%(60)31%(72) 
 8,6233 Læreren var god til at forklare3%(8)1%(3)0%(1)1%(2)1%(2)2%(4)3%(8)3%(6)13%(30)22%(51)51%(118) 
 8,6233 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(8)1%(2)0%(1)1%(3)1%(2)2%(5)3%(8)4%(9)13%(31)22%(51)48%(113) 
 7,4232 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(13)1%(2)2%(4)1%(2)2%(4)13%(31)9%(20)7%(16)18%(42)7%(16)35%(82) 
 5,84 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)025%(1)00%(0)25%(1)0%(0)25%(1)0%(0)25%(1)0 
 8,7227 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(2)0%(1)1%(2)1%(2)2%(4)6%(14)5%(11)3%(6)8%(19)16%(37)57%(129) 
 7,2226 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(7)3%(6)2%(5)2%(5)3%(6)12%(28)9%(20)6%(14)17%(39)23%(51)20%(45) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.