Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1281 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,0515 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(43)2%(11)0%(2)3%(17)0%(1)10%(50)8%(39)11%(56)21%(108)15%(75)22%(113) 
 6,6826 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(41)6%(51)0%(1)0%(0)0%(1)21%(173)6%(47)11%(89)35%(286)5%(42)12%(95) 
 7,6511 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(16)0%(0)3%(14)3%(16)0%(1)17%(89)3%(13)11%(54)11%(57)13%(66)36%(185) 
 8,41279 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(4)2%(27)0%(1)0%(3)0%(4)11%(138)3%(37)10%(122)15%(187)14%(174)46%(582) 
 7,91270 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(28)1%(14)1%(18)4%(53)3%(44)3%(43)1%(13)9%(109)23%(292)25%(313)27%(343) 
 7,81256 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(28)1%(15)2%(29)1%(14)2%(28)4%(50)8%(104)6%(80)28%(346)19%(238)26%(324) 
 7,91267 Undervisningen var godt planlagt3%(41)0%(2)1%(16)3%(43)3%(44)3%(33)8%(97)6%(76)18%(231)21%(267)33%(417) 
 8,61265 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(30)0%(2)0%(1)0%(4)0%(1)5%(59)4%(54)5%(62)18%(234)23%(296)41%(522) 
 8,71278 Læreren var god til at forklare2%(29)0%(2)1%(13)0%(1)0%(4)3%(35)3%(42)5%(59)17%(218)21%(268)47%(607) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.