Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1281 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,6511 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(16)0%(0)3%(14)3%(16)0%(1)17%(89)3%(13)11%(54)11%(57)13%(66)36%(185) 
 7,81256 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(28)1%(15)2%(29)1%(14)2%(28)4%(50)8%(104)6%(80)28%(346)19%(238)26%(324) 
 7,91270 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(28)1%(14)1%(18)4%(53)3%(44)3%(43)1%(13)9%(109)23%(292)25%(313)27%(343) 
 7,91267 Undervisningen var godt planlagt3%(41)0%(2)1%(16)3%(43)3%(44)3%(33)8%(97)6%(76)18%(231)21%(267)33%(417) 
 8,71278 Læreren var god til at forklare2%(29)0%(2)1%(13)0%(1)0%(4)3%(35)3%(42)5%(59)17%(218)21%(268)47%(607) 
 7,0515 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(43)2%(11)0%(2)3%(17)0%(1)10%(50)8%(39)11%(56)21%(108)15%(75)22%(113) 
 6,6826 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(41)6%(51)0%(1)0%(0)0%(1)21%(173)6%(47)11%(89)35%(286)5%(42)12%(95) 
 8,61265 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(30)0%(2)0%(1)0%(4)0%(1)5%(59)4%(54)5%(62)18%(234)23%(296)41%(522) 
 8,41279 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(4)2%(27)0%(1)0%(3)0%(4)11%(138)3%(37)10%(122)15%(187)14%(174)46%(582) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.