Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 175 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8175 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)1%(1)2%(3)0%(0)7%(13)9%(16)3%(6)3%(6)36%(63)19%(34)19%(33) 
 7,7173 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)2%(3)5%(8)8%(13)5%(8)2%(4)2%(4)38%(66)24%(41)15%(26) 
 7,8172 Undervisningen var godt planlagt1%(1)1%(1)2%(3)1%(2)9%(16)5%(9)1%(2)2%(4)33%(57)23%(39)22%(38) 
 8,0174 Læreren var god til at forklare0%(0)1%(2)1%(2)1%(1)6%(11)9%(16)1%(2)2%(3)32%(55)24%(42)23%(40) 
 7,9171 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)1%(2)1%(2)1%(1)5%(9)11%(18)1%(1)5%(9)30%(52)25%(43)20%(34) 
 7,1169 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(4)1%(1)1%(1)1%(2)5%(9)18%(31)2%(3)10%(17)35%(59)12%(21)12%(21) 
 3,04 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?50%(2)00%(0)00%(0)25%(1)0%(0)25%(1)0%(0)0%(0)0 
 7,8163 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(1)0%(0)0%(0)1%(2)5%(8)16%(26)2%(4)2%(3)31%(51)15%(25)26%(43) 
 7,4151 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(5)3%(4)1%(1)2%(3)1%(2)14%(21)3%(5)4%(6)30%(45)17%(26)22%(33) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.