Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 2655 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 2649 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(56)1%(31)1%(18)1%(29)3%(85)5%(122)4%(114)8%(205)18%(466)18%(473)40%(1050) 
 8,1 2612 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(55)1%(34)1%(24)2%(61)2%(61)4%(117)3%(75)11%(281)17%(436)18%(468)38%(1000) 
 8,0 2589 Undervisningen var godt planlagt 3%(84)1%(27)1%(26)2%(60)2%(55)4%(116)5%(137)9%(242)15%(400)18%(477)37%(965) 
 8,5 2634 Læreren var god til at forklare 2%(64)1%(31)0%(9)1%(20)1%(32)4%(104)3%(83)8%(212)13%(346)18%(462)48%(1271) 
 8,3 2608 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(66)1%(33)1%(14)1%(36)1%(34)5%(132)3%(84)8%(198)14%(370)19%(490)44%(1151) 
 7,0 2626 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(94)1%(34)2%(48)2%(45)3%(66)20%(521)7%(179)12%(314)17%(459)11%(299)22%(567) 
 8,0 854 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(25)0%(1)0%(2)1%(7)0%(3)15%(129)5%(42)10%(85)15%(126)9%(73)42%(361) 
 7,8 1963 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(91)2%(32)1%(25)1%(19)2%(31)12%(244)5%(91)8%(153)11%(209)11%(220)43%(848) 
 7,0 1957 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(146)2%(46)2%(44)1%(27)3%(57)16%(312)5%(91)8%(159)12%(244)12%(226)31%(605) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.