Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 256 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9255 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)1%(2)0%(0)0%(1)1%(2)2%(5)4%(10)5%(12)14%(36)20%(50)53%(134) 
 8,7249 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(3)1%(2)0%(0)1%(2)3%(7)6%(15)5%(12)17%(43)16%(39)50%(124) 
 8,8247 Undervisningen var godt planlagt1%(3)1%(2)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)6%(15)6%(14)16%(39)22%(54)48%(118) 
 9,2255 Læreren var god til at forklare2%(4)0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)1%(3)2%(5)4%(9)10%(25)16%(42)64%(164) 
 9,0253 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(4)0%(1)0%(1)0%(0)0%(1)2%(4)4%(10)4%(9)8%(21)20%(51)60%(151) 
 8,9256 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(2)0%(0)0%(0)1%(3)1%(2)5%(12)3%(8)4%(11)11%(27)16%(40)59%(151) 
 6,630 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(1)0%(0)7%(2)7%(2)7%(2)10%(3)13%(4)10%(3)13%(4)10%(3)20%(6) 
 9,4236 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)2%(4)1%(2)5%(12)8%(19)11%(27)72%(170) 
 8,7237 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)7%(16)5%(12)7%(16)14%(33)18%(42)49%(115) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.