Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 235 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5234 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(1)0%(0)0%(0)5%(11)4%(9)7%(17)30%(71)27%(64)26%(61) 
 8,4233 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(0)2%(4)0%(1)1%(3)3%(6)2%(4)9%(22)25%(59)28%(66)29%(67) 
 8,8232 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)2%(5)3%(8)6%(13)22%(50)27%(63)39%(91) 
 9,2235 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)0%(1)3%(7)18%(43)32%(75)46%(107) 
 8,9232 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)2%(4)7%(16)26%(60)26%(60)39%(90) 
 7,6234 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(6)0%(1)0%(0)1%(2)2%(4)14%(32)2%(5)18%(43)24%(56)18%(41)19%(44) 
 8,7229 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)5%(11)1%(2)8%(18)26%(59)21%(47)39%(90) 
 7,1228 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(13)0%(0)0%(0)1%(3)3%(6)15%(34)7%(15)15%(35)25%(56)17%(38)12%(28) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.