Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 131 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 131 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)3%(4)0%(0)2%(2)1%(1)3%(4)3%(4)11%(14)13%(17)29%(38)35%(46) 
 8,6 130 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(1)4%(5)0%(0)1%(1)1%(1)3%(4)3%(4)5%(6)11%(14)22%(28)51%(66) 
 8,5 130 Undervisningen var godt planlagt 2%(2)2%(3)0%(0)2%(2)1%(1)4%(5)4%(5)6%(8)15%(20)16%(21)48%(63) 
 9,0 131 Læreren var god til at forklare 2%(3)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)2%(3)3%(4)8%(11)24%(32)57%(75) 
 8,8 129 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)3%(4)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)4%(5)3%(4)12%(15)22%(28)53%(69) 
 7,8 131 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(3)1%(1)5%(6)1%(1)2%(2)16%(21)4%(5)5%(7)11%(14)11%(14)44%(57) 
 6,2 9 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 11%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)33%(3)0%(0)33%(3)0%(0)0%(0)22%(2) 
 8,6 122 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(4)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)7%(9)5%(6)6%(7)8%(10)12%(15)57%(70) 
 7,5 121 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(8)3%(4)2%(2)0%(0)1%(1)12%(15)7%(8)6%(7)12%(15)9%(11)41%(50) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.