Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 279 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 279 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(1)2%(6)1%(2)1%(3)3%(9)1%(4)10%(27)25%(71)26%(72)30%(84) 
 8,5 274 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(1)3%(7)1%(2)0%(1)2%(6)3%(8)9%(25)21%(57)26%(71)35%(96) 
 8,2 265 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)2%(4)2%(6)2%(4)1%(2)4%(11)4%(10)13%(35)19%(50)21%(55)33%(88) 
 8,5 279 Læreren var god til at forklare 0%(0)3%(8)1%(2)1%(2)1%(4)1%(4)2%(5)6%(18)22%(61)31%(86)32%(89) 
 8,3 278 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(1)2%(6)1%(3)1%(3)0%(0)4%(12)3%(8)8%(21)25%(70)28%(77)28%(77) 
 7,1 278 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(10)1%(4)1%(4)3%(9)1%(3)17%(48)6%(18)13%(37)23%(64)5%(15)24%(66) 
 6,8 23 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 9%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)13%(3)30%(7)9%(2)9%(2)0%(0)30%(7) 
 7,5 253 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(10)0%(0)1%(3)2%(5)0%(1)11%(28)8%(21)8%(19)28%(71)13%(32)25%(63) 
 7,0 246 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(11)0%(0)2%(4)2%(5)2%(6)15%(38)11%(26)10%(25)25%(62)12%(29)16%(40) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.