Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 726 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9724 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(9)1%(7)0%(3)3%(24)8%(56)5%(37)12%(87)24%(175)23%(163)22%(159) 
 7,9719 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(3)1%(10)1%(7)2%(16)4%(28)5%(34)6%(44)9%(67)26%(187)22%(160)23%(163) 
 8,1717 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(10)2%(11)1%(8)3%(21)5%(37)4%(26)8%(57)24%(173)25%(181)26%(189) 
 8,1721 Læreren var god til at forklare1%(4)1%(10)1%(9)1%(10)2%(16)5%(39)3%(22)8%(61)23%(164)28%(203)25%(183) 
 8,1710 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)2%(13)1%(7)1%(7)2%(13)6%(44)5%(32)8%(58)22%(158)28%(199)25%(175) 
 6,4713 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(26)0%(3)2%(14)3%(20)4%(32)28%(197)7%(50)15%(109)20%(144)8%(58)8%(60) 
 3,425 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)40%(10)0%(0)0%(0)4%(1)4%(1)40%(10)0%(0)4%(1)0%(0)0%(0)8%(2) 
 7,6668 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(37)0%(2)1%(5)1%(6)2%(13)13%(89)3%(23)5%(35)22%(144)16%(106)31%(208) 
 6,5641 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(65)3%(17)1%(5)2%(12)1%(8)19%(121)6%(41)7%(44)20%(129)12%(80)19%(119) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.