Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 696 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8694 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(9)1%(7)0%(2)3%(23)8%(56)5%(37)12%(84)24%(165)23%(157)22%(150) 
 7,8689 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(3)1%(10)1%(7)2%(15)4%(27)5%(34)6%(44)9%(63)26%(176)23%(156)22%(154) 
 8,0687 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(10)2%(11)1%(8)3%(20)5%(37)4%(26)8%(53)24%(163)25%(174)26%(181) 
 8,1691 Læreren var god til at forklare1%(4)1%(10)1%(9)1%(9)2%(16)6%(39)3%(21)8%(57)22%(155)28%(195)25%(176) 
 8,1680 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)2%(13)1%(7)1%(6)2%(13)6%(44)5%(31)8%(52)22%(148)29%(194)25%(168) 
 6,3684 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(26)0%(3)2%(14)3%(20)5%(32)29%(196)7%(46)15%(106)20%(135)8%(53)8%(53) 
 3,425 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)40%(10)0%(0)0%(0)4%(1)4%(1)40%(10)0%(0)4%(1)0%(0)0%(0)8%(2) 
 7,6639 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(37)0%(2)1%(5)1%(6)2%(13)14%(88)3%(21)5%(30)21%(133)16%(105)31%(199) 
 6,5612 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(65)3%(17)1%(5)2%(10)1%(8)19%(117)6%(37)7%(41)20%(121)13%(78)18%(113) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.