Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2239 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 2234 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(38)1%(15)1%(14)1%(15)1%(20)3%(77)3%(75)7%(163)20%(440)23%(517)38%(860) 
 8,4 2214 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(38)1%(23)1%(17)1%(21)1%(24)3%(60)4%(93)8%(169)18%(392)22%(482)40%(895) 
 8,4 2196 Undervisningen var godt planlagt 2%(36)1%(16)2%(34)1%(21)1%(29)4%(85)3%(76)8%(183)15%(319)23%(501)41%(896) 
 8,8 2221 Læreren var god til at forklare 2%(40)1%(16)0%(4)0%(11)1%(20)2%(43)3%(62)6%(128)13%(298)19%(430)53%(1169) 
 8,6 2200 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(40)1%(12)1%(12)1%(15)1%(17)3%(63)3%(63)8%(168)15%(325)23%(512)44%(973) 
 7,1 2213 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(92)1%(24)2%(39)1%(24)3%(59)18%(397)7%(157)14%(304)16%(365)13%(284)21%(468) 
 6,6 570 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(22)1%(4)2%(10)2%(9)2%(10)27%(156)13%(76)9%(51)14%(77)12%(69)15%(86) 
 8,2 1693 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(50)1%(18)1%(10)1%(12)1%(13)9%(147)3%(50)8%(134)16%(268)15%(251)44%(740) 
 6,9 1674 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(124)1%(22)2%(31)2%(40)3%(43)16%(265)5%(76)10%(172)17%(289)12%(202)24%(410) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.