Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 719 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6710 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(7)1%(6)0%(3)1%(6)1%(6)5%(36)3%(19)7%(50)18%(128)17%(119)46%(330) 
 8,6702 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(6)1%(5)0%(3)1%(7)3%(19)3%(22)3%(20)6%(44)15%(105)23%(159)44%(312) 
 8,4694 Undervisningen var godt planlagt1%(7)1%(10)1%(4)2%(11)2%(17)7%(50)3%(24)4%(29)13%(88)20%(138)46%(316) 
 8,7707 Læreren var god til at forklare1%(5)1%(6)1%(7)2%(13)0%(3)3%(19)4%(30)3%(21)15%(105)18%(128)52%(370) 
 8,6697 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(9)1%(5)1%(5)1%(5)1%(6)6%(42)4%(25)3%(24)16%(109)16%(110)51%(357) 
 7,2694 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(16)1%(5)2%(12)2%(15)2%(15)19%(129)9%(65)10%(71)15%(103)14%(96)24%(167) 
 7,1223 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(9)0%(1)2%(4)4%(10)1%(3)25%(55)6%(14)5%(11)9%(19)14%(32)29%(65) 
 7,8490 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(14)0%(2)2%(12)1%(5)1%(6)14%(71)5%(25)7%(36)11%(56)12%(58)42%(205) 
 7,5486 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(24)2%(8)2%(8)1%(6)2%(11)14%(67)6%(31)7%(35)13%(64)11%(52)37%(180) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.