Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 360 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3357 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(12)2%(6)1%(4)0%(0)1%(2)3%(9)2%(8)11%(40)15%(52)25%(91)37%(133) 
 8,0353 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(9)2%(7)1%(4)2%(8)1%(5)4%(13)4%(15)7%(26)18%(65)24%(85)33%(116) 
 7,9352 Undervisningen var godt planlagt3%(11)1%(5)2%(7)2%(6)3%(9)5%(16)5%(19)11%(37)16%(57)18%(63)35%(122) 
 8,6356 Læreren var god til at forklare3%(12)2%(8)1%(4)0%(1)1%(4)1%(4)1%(5)3%(12)12%(44)24%(87)49%(175) 
 8,4353 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(11)3%(10)1%(4)1%(3)1%(3)2%(7)4%(13)4%(13)10%(35)25%(89)47%(165) 
 8,3356 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(6)1%(3)0%(1)1%(2)0%(0)6%(20)3%(12)13%(45)19%(66)18%(65)38%(136) 
 4,18 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)38%(3)0%(0)25%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)12%(1)25%(2) 
 9,1345 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(5)1%(3)0%(1)0%(1)0%(0)2%(7)1%(4)3%(12)12%(40)17%(58)62%(214) 
 8,0341 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(9)2%(6)1%(3)1%(3)0%(1)9%(29)4%(12)10%(33)16%(55)20%(69)35%(121) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.