Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 1037 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 1033 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(8)2%(17)0%(4)1%(12)2%(17)4%(42)3%(28)16%(161)31%(325)21%(218)19%(201) 
 7,9 1029 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(8)1%(8)1%(13)1%(11)2%(19)5%(48)4%(38)15%(155)30%(304)22%(229)19%(196) 
 8,0 1022 Undervisningen var godt planlagt 1%(8)1%(11)1%(9)1%(12)2%(17)4%(39)2%(25)15%(151)28%(284)24%(250)21%(216) 
 8,1 1021 Læreren var god til at forklare 1%(7)2%(16)1%(9)1%(13)1%(9)4%(39)3%(29)13%(137)29%(296)23%(238)22%(228) 
 8,1 999 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(6)2%(16)1%(6)1%(11)1%(11)5%(53)2%(22)13%(128)29%(287)24%(239)22%(220) 
 7,0 996 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(23)1%(14)2%(18)1%(14)2%(18)16%(163)5%(50)12%(117)38%(381)11%(108)9%(90) 
 3,7 9 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 33%(3)11%(1)0%(0)0%(0)0%(0)33%(3)0%(0)0%(0)11%(1)11%(1)0%(0) 
 8,1 930 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(20)1%(8)0%(3)0%(1)2%(20)5%(50)2%(23)8%(74)33%(309)19%(176)26%(246) 
 7,2 911 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(45)1%(8)1%(9)1%(11)2%(22)12%(107)4%(37)9%(81)36%(329)15%(138)14%(124) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.