Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 2097 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 2089 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(18)1%(21)1%(21)2%(33)2%(50)7%(139)6%(115)10%(212)22%(457)21%(436)28%(587) 
 7,9 2075 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(20)1%(21)1%(26)2%(43)3%(52)6%(133)7%(137)12%(242)18%(369)21%(439)29%(593) 
 7,9 2063 Undervisningen var godt planlagt 1%(15)2%(34)1%(28)2%(39)3%(66)6%(129)7%(143)10%(206)18%(377)20%(407)30%(619) 
 8,4 2073 Læreren var god til at forklare 1%(18)1%(16)1%(22)1%(30)1%(30)4%(80)4%(87)10%(216)17%(345)21%(437)38%(792) 
 8,1 2039 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(20)1%(15)2%(32)2%(41)2%(48)5%(95)5%(108)10%(195)19%(378)20%(413)34%(694) 
 6,5 2076 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(84)2%(38)3%(53)4%(73)3%(65)24%(502)8%(167)13%(261)15%(317)11%(238)13%(278) 
 6,7 325 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 8%(26)1%(3)1%(4)2%(8)1%(4)19%(63)8%(26)14%(45)11%(35)11%(37)23%(74) 
 6,7 1749 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 10%(177)2%(34)3%(46)3%(45)3%(45)15%(259)5%(85)9%(153)14%(249)12%(206)26%(450) 
 5,6 1707 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 15%(260)3%(45)3%(54)4%(65)4%(71)18%(308)6%(106)11%(181)13%(227)9%(153)14%(237) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.