Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 369 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8367 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(7)0%(1)0%(1)0%(0)1%(3)2%(6)2%(9)6%(22)14%(52)26%(96)46%(170) 
 8,8368 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(7)1%(3)0%(0)0%(1)0%(1)2%(8)3%(10)6%(23)14%(51)23%(85)49%(179) 
 9,0368 Undervisningen var godt planlagt2%(8)1%(2)0%(1)0%(0)0%(1)2%(7)2%(8)4%(16)10%(38)19%(70)59%(217) 
 9,2367 Læreren var god til at forklare2%(7)1%(2)0%(1)0%(0)1%(2)1%(2)1%(5)3%(10)8%(28)21%(76)64%(234) 
 9,0365 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(7)1%(4)0%(0)0%(1)0%(1)2%(7)3%(10)2%(7)9%(33)22%(82)58%(213) 
 8,9362 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(3)0%(1)0%(1)1%(4)1%(5)5%(18)2%(7)5%(17)11%(40)15%(54)59%(212) 
 8,182 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)17%(14)2%(2)7%(6)11%(9)18%(15)40%(33) 
 8,9298 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(9)0%(1)0%(1)1%(2)1%(2)1%(4)3%(10)3%(10)7%(21)18%(54)62%(184) 
 8,2298 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(13)0%(0)1%(3)1%(2)1%(2)7%(21)3%(10)7%(21)14%(43)23%(69)38%(114) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.