Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 122 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7 122 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)1%(1)7%(8)30%(36)31%(38)30%(36) 
 8,6 122 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)2%(3)2%(3)10%(12)23%(28)31%(38)30%(36) 
 9,0 121 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(4)0%(0)8%(10)15%(18)27%(33)46%(56) 
 9,3 122 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(7)11%(14)30%(36)53%(65) 
 9,2 122 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)3%(4)14%(17)34%(42)47%(57) 
 7,7 122 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)2%(2)2%(2)2%(2)2%(2)7%(8)10%(12)16%(19)22%(27)20%(24)20%(24) 
 8,8 120 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(3)8%(10)6%(7)16%(19)25%(30)42%(51) 
 6,9 120 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(7)2%(2)0%(0)2%(2)2%(2)16%(19)9%(11)12%(15)22%(27)20%(24)9%(11) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.