Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 609 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 607 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(2)0%(1)0%(0)1%(4)1%(8)3%(18)4%(23)8%(50)19%(118)24%(148)39%(235) 
 8,5 602 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(2)0%(2)0%(3)1%(7)1%(8)3%(21)7%(41)7%(42)17%(102)26%(159)36%(215) 
 8,7 596 Undervisningen var godt planlagt 0%(2)1%(5)0%(2)1%(4)1%(8)3%(20)3%(18)9%(51)13%(79)26%(155)42%(252) 
 8,9 604 Læreren var god til at forklare 1%(5)0%(3)0%(1)0%(3)1%(4)2%(11)3%(19)6%(39)11%(64)23%(138)52%(317) 
 8,7 598 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(3)0%(2)1%(4)1%(3)1%(8)3%(15)4%(26)7%(44)15%(92)26%(157)41%(244) 
 7,4 605 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(8)0%(3)1%(7)1%(9)2%(15)15%(90)8%(49)15%(90)21%(129)13%(76)21%(129) 
 8,6 58 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)21%(12)3%(2)3%(2)7%(4)2%(1)64%(37) 
 8,6 569 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(1)0%(0)0%(1)1%(3)1%(3)6%(34)7%(37)10%(56)14%(79)19%(106)44%(249) 
 7,4 566 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(22)1%(5)1%(8)1%(6)2%(9)11%(65)8%(44)14%(77)21%(121)14%(81)23%(128) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.