Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 235252 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018
 Spørgsmål
 8,7 181411 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,6 181560 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,5 182090 Undervisningen var godt planlagt  
 8,9 195124 Læreren var god til at forklare  
 8,8 188480 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,6 157839 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,3 42686 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?  
 6,6 94698 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?  
 6,1 117094 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?  

 8,4 1489209 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 1246 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 1242 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(8)1%(18)1%(7)1%(12)2%(30)5%(61)3%(36)14%(171)32%(396)21%(260)20%(243) 
 7,9 1236 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(8)1%(8)1%(16)2%(20)3%(32)5%(57)3%(43)13%(163)31%(379)22%(278)19%(232) 
 8,0 1227 Undervisningen var godt planlagt 1%(9)1%(12)1%(12)1%(15)3%(33)4%(49)2%(28)13%(158)29%(350)24%(298)21%(263) 
 8,1 1229 Læreren var god til at forklare 1%(7)1%(18)1%(11)1%(14)2%(20)5%(56)3%(32)12%(142)29%(362)24%(289)23%(278) 
 8,0 1203 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(6)1%(18)1%(8)1%(12)2%(20)6%(72)2%(24)12%(141)29%(351)24%(289)22%(262) 
 7,1 1198 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(27)1%(15)2%(19)1%(16)2%(28)17%(198)5%(56)12%(139)37%(448)11%(135)10%(117) 
 3,2 14 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 43%(6)7%(1)0%(0)0%(0)0%(0)29%(4)0%(0)7%(1)7%(1)7%(1)0%(0) 
 8,0 1127 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 2%(23)1%(8)0%(4)0%(3)2%(28)7%(79)2%(28)7%(78)33%(375)18%(205)26%(296) 
 7,2 1096 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 5%(52)1%(14)1%(10)1%(16)2%(24)12%(135)4%(46)8%(90)35%(383)15%(165)15%(161) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.