Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 1246 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 3,2 14 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 43%(6)7%(1)0%(0)0%(0)0%(0)29%(4)0%(0)7%(1)7%(1)7%(1)0%(0) 
 7,1 1198 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(27)1%(15)2%(19)1%(16)2%(28)17%(198)5%(56)12%(139)37%(448)11%(135)10%(117) 
 7,2 1096 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 5%(52)1%(14)1%(10)1%(16)2%(24)12%(135)4%(46)8%(90)35%(383)15%(165)15%(161) 
 8,0 1127 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 2%(23)1%(8)0%(4)0%(3)2%(28)7%(79)2%(28)7%(78)33%(375)18%(205)26%(296) 
 8,0 1203 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(6)1%(18)1%(8)1%(12)2%(20)6%(72)2%(24)12%(141)29%(351)24%(289)22%(262) 
 7,9 1242 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(8)1%(18)1%(7)1%(12)2%(30)5%(61)3%(36)14%(171)32%(396)21%(260)20%(243) 
 7,9 1236 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(8)1%(8)1%(16)2%(20)3%(32)5%(57)3%(43)13%(163)31%(379)22%(278)19%(232) 
 8,1 1229 Læreren var god til at forklare 1%(7)1%(18)1%(11)1%(14)2%(20)5%(56)3%(32)12%(142)29%(362)24%(289)23%(278) 
 8,0 1227 Undervisningen var godt planlagt 1%(9)1%(12)1%(12)1%(15)3%(33)4%(49)2%(28)13%(158)29%(350)24%(298)21%(263) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.