Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 1235 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 1231 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(8)1%(18)1%(7)1%(12)2%(30)5%(61)3%(36)14%(169)32%(392)21%(255)20%(243) 
 8,1 1218 Læreren var god til at forklare 1%(7)1%(18)1%(11)1%(14)2%(20)5%(56)3%(32)12%(141)29%(356)23%(285)23%(278) 
 7,9 1225 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(8)1%(8)1%(16)2%(20)3%(32)5%(57)4%(43)13%(162)30%(373)22%(274)19%(232) 
 8,0 1192 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(6)2%(18)1%(8)1%(12)2%(20)6%(72)2%(24)12%(139)29%(344)24%(287)22%(262) 
 7,1 1188 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(27)1%(15)2%(19)1%(16)2%(28)17%(198)5%(55)12%(137)37%(444)11%(132)10%(117) 
 8,0 1116 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(23)1%(8)0%(4)0%(3)3%(28)7%(79)2%(27)7%(77)33%(366)18%(205)27%(296) 
 8,0 1216 Undervisningen var godt planlagt 1%(9)1%(12)1%(12)1%(15)3%(33)4%(49)2%(28)13%(158)28%(344)24%(293)22%(263) 
 7,2 1085 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(52)1%(14)1%(10)1%(16)2%(24)12%(135)4%(43)8%(88)35%(377)15%(165)15%(161) 
 3,2 14 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 43%(6)7%(1)0%(0)0%(0)0%(0)29%(4)0%(0)7%(1)7%(1)7%(1)0%(0) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.