Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 2065 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62033 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(31)1%(11)0%(8)1%(14)1%(22)5%(92)3%(67)7%(146)16%(325)18%(376)46%(941) 
 8,52013 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(25)1%(15)1%(15)1%(16)2%(40)4%(80)4%(73)7%(137)15%(296)21%(423)44%(893) 
 8,41993 Undervisningen var godt planlagt1%(26)1%(26)1%(16)1%(22)2%(37)5%(105)6%(111)7%(134)13%(265)19%(373)44%(878) 
 8,72019 Læreren var god til at forklare1%(23)1%(15)1%(14)1%(19)1%(14)3%(62)4%(90)5%(99)13%(272)19%(375)51%(1036) 
 8,62004 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(24)1%(15)1%(17)1%(13)2%(31)4%(87)4%(85)6%(120)14%(289)17%(350)49%(973) 
 7,02010 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(67)1%(13)2%(45)3%(59)3%(56)19%(383)8%(167)12%(248)16%(314)11%(224)22%(434) 
 7,2450 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(12)0%(1)1%(6)5%(21)2%(9)23%(102)6%(28)7%(33)10%(46)13%(59)30%(133) 
 8,01593 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(35)1%(14)2%(28)1%(20)1%(21)12%(189)4%(69)9%(136)13%(209)12%(190)43%(682) 
 7,31586 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(84)1%(23)2%(31)2%(28)2%(36)14%(226)7%(104)9%(136)14%(215)10%(153)35%(550) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.