Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 6557 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 6521 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(116)1%(35)1%(61)2%(144)2%(152)5%(316)5%(346)10%(661)20%(1277)22%(1429)30%(1984) 
 8,0 6483 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(115)1%(43)1%(96)1%(81)2%(157)5%(293)8%(504)10%(635)22%(1414)19%(1221)30%(1924) 
 7,8 6473 Undervisningen var godt planlagt 2%(134)1%(79)1%(55)3%(191)3%(171)5%(320)8%(487)12%(755)19%(1202)18%(1142)30%(1937) 
 8,4 6504 Læreren var god til at forklare 2%(98)1%(47)1%(68)1%(64)1%(45)5%(322)4%(269)10%(665)14%(894)21%(1345)41%(2687) 
 8,2 6439 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(102)1%(88)1%(48)1%(82)1%(71)7%(431)6%(385)8%(530)13%(849)22%(1394)38%(2459) 
 8,1 6482 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(112)1%(78)0%(7)1%(75)0%(29)11%(694)4%(286)12%(768)17%(1110)13%(819)39%(2504) 
 6,7 4328 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(165)1%(52)1%(59)2%(71)2%(79)23%(979)9%(370)14%(611)24%(1046)7%(306)14%(590) 
 7,8 2536 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(173)1%(13)1%(26)1%(19)2%(41)9%(235)4%(104)10%(242)10%(255)14%(352)42%(1076) 
 7,2 2493 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 9%(218)1%(15)1%(13)1%(27)2%(48)10%(243)7%(182)11%(284)16%(400)17%(428)25%(635) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.