Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
 9009 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,98989 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(60)0%(38)0%(35)1%(49)1%(78)3%(283)2%(177)6%(553)15%(1370)20%(1778)51%(4568) 
 8,88898 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(61)1%(47)0%(32)1%(60)1%(85)3%(274)2%(221)6%(505)14%(1251)22%(1932)50%(4430) 
 8,68838 Undervisningen var godt planlagt1%(88)1%(61)1%(73)1%(68)1%(123)4%(321)3%(288)6%(543)16%(1430)22%(1906)45%(3937) 
 9,18964 Læreren var god til at forklare1%(69)0%(40)0%(25)0%(31)1%(68)2%(169)2%(144)4%(349)11%(946)22%(1934)58%(5189) 
 9,08850 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(67)1%(46)0%(32)1%(60)1%(61)2%(200)2%(161)5%(438)11%(989)23%(2068)53%(4728) 
 7,08906 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(456)2%(137)2%(137)2%(188)2%(192)18%(1576)7%(619)12%(1035)17%(1489)12%(1090)22%(1987) 
 8,61844 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(43)0%(6)1%(22)0%(7)0%(8)8%(141)2%(40)5%(96)12%(217)14%(263)54%(1001) 
 8,17287 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(389)1%(71)1%(58)1%(81)1%(62)10%(698)3%(219)6%(463)9%(681)11%(795)52%(3770) 
 6,97137 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(849)2%(109)2%(137)2%(126)2%(121)14%(986)4%(284)7%(495)10%(680)12%(827)35%(2523) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.