Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Fyn ApS
 3747 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,63732 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(67)1%(41)1%(29)0%(17)2%(62)4%(139)3%(127)6%(228)13%(488)15%(574)53%(1960) 
 8,53674 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(63)1%(38)1%(31)1%(35)1%(50)4%(144)4%(149)6%(216)13%(476)18%(654)49%(1818) 
 8,23656 Undervisningen var godt planlagt2%(61)1%(49)2%(77)2%(80)2%(81)4%(147)4%(161)6%(230)14%(515)17%(615)45%(1640) 
 8,93721 Læreren var god til at forklare2%(65)1%(45)1%(23)1%(23)1%(28)2%(63)3%(94)4%(166)10%(359)16%(584)61%(2271) 
 8,83652 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(71)1%(37)1%(26)1%(28)1%(33)2%(77)2%(83)6%(202)11%(418)17%(608)57%(2069) 
 6,93692 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(227)1%(41)2%(68)2%(80)3%(108)20%(735)6%(223)10%(374)14%(525)10%(364)26%(947) 
 8,41016 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(32)1%(7)1%(10)1%(15)0%(5)9%(96)4%(42)4%(42)10%(100)9%(89)57%(578) 
 7,92933 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(207)1%(26)1%(24)1%(40)2%(48)9%(276)3%(97)4%(129)11%(316)12%(357)48%(1413) 
 6,72898 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)14%(393)2%(55)2%(51)2%(50)2%(64)14%(420)4%(126)5%(140)12%(345)10%(288)33%(966) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.