Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 1582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,01570 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(21)1%(13)1%(12)1%(13)1%(20)2%(31)1%(21)4%(65)9%(140)15%(235)64%(999) 
 8,81544 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(27)1%(9)1%(16)1%(22)1%(23)2%(37)3%(45)4%(68)9%(137)15%(233)60%(927) 
 8,31518 Undervisningen var godt planlagt2%(37)2%(35)2%(33)2%(27)1%(15)4%(66)3%(45)6%(84)11%(164)13%(196)54%(816) 
 9,11554 Læreren var god til at forklare2%(24)0%(6)1%(11)1%(13)1%(15)3%(42)2%(30)4%(55)6%(101)12%(182)69%(1075) 
 9,01537 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(22)1%(16)1%(16)0%(5)1%(15)4%(54)1%(23)4%(59)8%(122)12%(181)67%(1024) 
 7,81535 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(72)1%(18)1%(22)2%(24)2%(30)11%(174)4%(54)6%(90)14%(221)15%(233)39%(597) 
 8,3737 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(39)0%(3)0%(2)1%(11)0%(2)8%(60)4%(29)3%(24)11%(82)13%(93)53%(392) 
 7,21031 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)15%(159)1%(14)2%(20)1%(11)1%(12)9%(88)3%(27)3%(35)7%(75)7%(69)51%(521) 
 6,91014 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)17%(169)2%(22)2%(22)1%(10)1%(13)9%(87)3%(26)2%(20)9%(91)11%(116)43%(438) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.