Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 2196 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,92182 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(8)0%(9)0%(6)1%(18)1%(17)3%(55)4%(87)5%(103)13%(277)17%(377)56%(1225) 
 8,82154 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(7)1%(17)1%(26)1%(18)1%(22)3%(75)3%(68)7%(160)11%(245)17%(372)53%(1144) 
 8,42142 Undervisningen var godt planlagt1%(20)1%(21)1%(28)2%(44)2%(49)5%(101)4%(91)6%(138)15%(326)16%(336)46%(988) 
 9,12182 Læreren var god til at forklare0%(9)0%(7)1%(13)1%(11)2%(34)2%(33)3%(69)3%(75)10%(227)18%(390)60%(1314) 
 8,92156 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(14)1%(11)1%(15)1%(14)1%(26)3%(55)3%(65)5%(98)10%(215)19%(402)58%(1241) 
 6,92157 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?8%(173)1%(26)1%(28)2%(41)2%(50)18%(378)6%(136)10%(206)16%(355)10%(214)25%(550) 
 8,4614 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(18)0%(0)0%(2)0%(2)1%(4)10%(64)4%(25)4%(25)13%(79)11%(68)53%(327) 
 7,91637 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(161)1%(12)1%(17)0%(6)1%(18)8%(125)3%(41)4%(63)11%(176)10%(159)52%(859) 
 6,61589 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)18%(291)2%(27)2%(33)0%(0)2%(26)9%(137)5%(86)4%(69)14%(216)9%(148)35%(556) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.