Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 3925 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,13921 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(69)1%(43)1%(33)1%(48)2%(76)5%(210)5%(215)12%(469)19%(729)18%(722)33%(1307) 
 8,13883 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(73)1%(45)1%(40)2%(59)2%(74)4%(152)5%(202)12%(447)17%(663)19%(750)35%(1378) 
 8,33860 Undervisningen var godt planlagt2%(74)1%(46)1%(43)1%(46)2%(73)3%(118)4%(168)10%(379)17%(642)19%(726)40%(1545) 
 8,63895 Læreren var god til at forklare2%(76)1%(33)1%(28)1%(46)1%(40)2%(81)3%(118)7%(265)14%(529)19%(754)49%(1925) 
 8,53872 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(78)1%(40)1%(29)1%(33)1%(52)3%(115)4%(141)8%(316)15%(594)19%(748)45%(1726) 
 7,93894 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(44)0%(18)1%(35)1%(50)1%(51)12%(456)5%(212)12%(455)21%(812)14%(547)31%(1214) 
 6,1315 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(23)0%(0)0%(1)3%(9)5%(16)30%(95)10%(33)13%(41)14%(43)5%(16)12%(38) 
 8,93597 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(39)0%(7)1%(20)1%(23)1%(29)4%(132)2%(86)5%(177)12%(428)15%(542)59%(2114) 
 7,93562 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(85)0%(17)2%(58)1%(53)1%(46)9%(335)6%(218)9%(333)19%(659)16%(560)34%(1198) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.